MESTSKÉ ZÁSAHY TRENČÍN

výzva

Vážení záujemcovia,

rád by som vám ponúkol účasť na projekte Mestské zásahy Trenčín 2013, ktorý nadväzuje na už realizované Mestské zásahy v Bratislave, Prahe, Brne a Košiciach a práve prebiehajúce v Jablonci nad Nisou.

Mestské zásahy ponúkajú príležitosť - platformu, kde je možné využiť kritické pozorovanie verejného priestoru na jeho zlepšenie a kde sa možu stretnúť viaceré záujmy: obyvateľ mesta, mestskí úradníci, architekti, záhradní architekti, umelci, sympatickí mudrlanti, ale aj špičkoví odborníci. Cieľom projektu nie je generovanie zisku alebo bombastických sľubov, cieľom je skúsiť niečo zmeniť. Zároveň predstavuje spôsob, ako ukázať ďalšie kroky a možnosti pri tvorbe verejného priestoru, ktorý je nielen originálny, ale i bezpečný. Mestské zásahy sa snažia otočiť klasický spôsob distribúcie mestských zákaziek bez nároku na honorár a bez čakania na výzvu pomôcť mestu a okoliu.

V spolupráci s Centrom urbánnej bezpečnosti, n.o., ktoré pripravilo pre Trenčín projekt "Trenčín-bezpečné mesto pre všetkých" dávam do popredia výstupy a odporúčania z ich predchádzajúcich aktivít.

Preto aj návrhy Mestských zásahov by mali pozitívne vplývať na bezpečnosť verejného priestoru, kde primárnymi oblasťami bezpečnosti verejného priestoru sú:

Návrhy Mestských zásahov by mali sledovať aspoň jednu z uvedených oblastí. Nejde však o podmienku, ale o odporúčanie. V roku 2012 obyvatelia mesta Trenčín poukazovali na nebezpečné miesta vo svojom meste, ktoré sú zakreslené do mapy: "Mapa nebezpečných miest". Riešenie problémov v týchto konkrétnych miestach je taktiež výzvou pre Mestské zásahy a predstavujú ponuku možných verejných priestorov na intervenciu.

Návrhy budú prezentované jednotnou formou.

Termíny:

Prosím o stiahnutie priloženého súboru DATA.rar. V tomto súbore sú uložené všetky inštrukcie potrebné na odovzdanie (formát, rozlíšenie, sprievodný text a pod.). Súbor prosím odovzdať do 21.7.2013 do 24:00 priamo grafikom na email kostihon@gmail.com a jan.slegr@gmail.com, kde do kópie prosím uviesť aj moju emailovú adresu richard.scepko@gmail.com. V prípade väčšieho objemu dát je možné použiť úschovňu (uschovna.zoznam.sk, ulož.to) a pod. Odkaz na súbor nezabudnite priložiť do emailu. Odovzdané podklady budú grafikmi spracované pre výstavu a na vytlačenie brožúrky.

Táto výzva je výzvou otvorenou. Vďaka za jej šírenie.